»
»
Категории
Препоръчваме Ви:

Болка и температураИбупром - при болка и температура

Възприемайки външния свят, ние ставаме чувствителни, създаваме определен образ на нашето тяло и регулираме нашите движения чрез сетивата си.

Сомато-сензорна система на нашия организъм е изградена от сетивни рецептори, които отговарят за определено физическо качество (напр.температура), заедно със системи от органи и ядра, които предават информация за нашите четири основни сетивни усещания – усещането за болка (при химично дразнене или сигнализиране при повреда на тъкан), температура (топлина или студ), допир (за разграничаване на размер, форма, текстура) и проприоцепция ( усещане при статична позиция и движения на крайниците, тялото и главата).

Сомато-сензорните рецептори са разположени в кожата, мускулите, ставите и вътрешните органи и изграждат една мрежа на предаване, която прави тази система най-голямата и най-променливата.