За Въпроси: +359 889 717 880
печелете бонус точки
докато пазарувате
Поръчайте онлайн
вземете от аптека
Спестете 2% и
безплатна доставка
debit Възползвайте се от нашата система за онлайн разплащания
като плащате с дебитна или кредитна карта
Защо в аптеката искаме Вашата лична карта и ЕГН?
Уважаеми пациенти ,

От  25-ти май влязоха в сила новите правила на Европейския съюз за защита на личните данни. Това е изключително мащабна реформа, чието прилагане ще ни позволи да имаме по-добра яснота за това кой и как използва личната ни информация. Въведените правила са еднакви за всички страни от ЕС и засягат дори компаниите, които се намират извън съюза, но обработват данни на европейски граждани.

За нас в аптеки Афиа сигурността и поверителността на вашите лични данни са изключително важни и ние вземаме необходимите мерки, за да ги съхраним като се съобразяваме с  Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

Данните, които изискваме от вас при изпълнение на рецептите ви, са законово определени и ние не бихме могли да ви отпуснем медикаменти, ако не ни ги предоставите. Например, когато получавате медикаменти по НЗОК, частта от стойността им, която вие не плащате, ние трябва да получим от здравната каса. Разбира се, тя прави това само при изрядни документи. Така че ние трябва да проверим достоверността на рецептата, както и самоличността на приносителя, за да не се окажем замесени в документална  измама на недобросъвестни граждани.

Не се сърдете на фармацевта в аптеката, че иска личната ви карта, за да се легитимирате – той е длъжен да го направи по силата на договора между аптеката и НЗОК.
Аналогична е ситуацията с отпускането на лекарства, съдържащи наркотични вещества. Аптеката е длъжна да пази обществения интерес и да не създава предпоставки за незаконна търговия или системна злоупотреба с тези лекарства. За да има строг контрол върху движението им, е задължително вписването на данните на приносителя от личната карта на гърба на рецептата.

Накратко: в аптеката искат личната ви карта, не защото сте пациент, а защото сте приносител (получател). Т.е. вие получавате лекарства, за които може да не сте платили нищо или да сте платили частично, или лекарства, които подлежат на строг контрол. Вероятно вече разбирате защо е толкова важно фармацевтът да се увери във вашата самоличност.

Защо изискваме вашите лични данни?
Личните данни, които ни предоставяте ние използваме за:
 1. да обработим вашите рецепти.
 2. да ви издадем фактура като физическо лице
Необходимият обем  от данни, които ни предоставяте в тези два случаи е  въз основа на законово изискване. Данните не подлежат на по-нататъшна обработка извън областите, обхванати от разпоредбата на закона.

Какви ваши лични данни събираме?

Обработване на рецепти
Медикаментите, които получавате могат да бъдат изписани на следните рецептурни бланки: обикновени, за лекарства съдържащи наркотични вещества и по НЗОК.
В зависимост от предписаните медикаменти и реда на отпускането им ние изискваме по-малко или повече лични данни.
При изпълнение на рецети за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и  рецепти по НЗОК магистър-фармацевтът е длъжен да изиска Вашата лична карта за потвърждаване на самоличността Ви.

Обикновена(бяла) рецепта:
 • три имена пациент
 • възраст пациент
 • адрес по местоживеене пациент
 • бременна или кърмеща майка
 • дете

Рецепти за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:
 • три имена пациент
 • възраст пациент
 • адрес по местоживеене пациент
 • бременна или кърмеща майка
 • дете
 • три имена на приносителя(когато е различен от лицето, на което е изписана рецептата)
 • данни от личната карта на приносителя (записват се на гърба на рецептата)

Рецепти по НЗОК:
 • три имена пациент
 • ЕГН пациент
 • адрес по местоживеене пациент
 • бременна или кърмеща майка
 • дете
 • ЕГН на приносителя (когато е различен от лицето, на което е изписана рецептата)
 • данни от личната карта на приносителя (за лекарства, съдържащи наркотични вещства)
 • дата на раждане за чужденци
 • пол за чужденци
 • персонален идентификационен номер за чужденец
 • осигурителен документ за чужденец
 • номер на ЕЗОК за чужденец

Издаване на фактура на физическо лице
За да издадем фактура ние се съобразяваме със Закона за счетоводството, който за физически лица изисква предоставяне на три имена, ЕГН и адрес

Правно основание
 • Наредба № 4/04.03.2009г. за усливията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 • Индивидуален договор с НЗОК по чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване
 • Закон за счетоводството
 
Колко дълго съхраняваме данните ?
 • Обикновените рецепти на хартиен носител се връщат на приносителя
 • Рецептите и протоколите по НЗОК, както и тези, за лекарства, съдържащи наркотични вещества на хартиен носител съхраняваме 1 година
 • Данните на електронен носител съхраняваме 5 години
 • Фактурите съхраняваме 5 години
 
Защита на данните в предприятието
Всички наши служители писмено са се задължили да спазват разпоредбите и указанията за защита, сигурност и тайна на вашите личните данни. При въпроси винаги можете да се обърнете към нашия Отговорник за защита на личните данни на personal.data@afya.bg