За Въпроси: +359 889 717 880
За Въпроси: +359 889 717 880

Реленца / Relenza 5mg/доза прах за инхалация

Zanamivir 5mg/dose


Лекарство по лекарско предписание. Не може да се поръчва по Интернет.

Всички продукти от марката GlaxoSmithKline »
Рейтинг

Zanamivir 5mg/dose

Описание
Листовки / Файлове

Реленца съдържа занамивир, който принадлежи към група лекарства, наречени противовирусни. Реленца се прилага за лечение на грип  (грипна вирусна инфекция). Реленца намалява симптомите на грип и помага за по-бързото Ви възстановяване.

Реленца се прилага и за профилактика на грип по време на грипна епидемия.

Реленца се инхалира (вдишва) в белите дробове, тъй като се резорбира слабо в организма, ако се погълне. Грипният вирус инфектира белите дробове и когато инхалирате Реленца, тя действа директно върху вируса в белите Ви дробове.

Подходящ за:
Възрастни и деца на и над 5 години.
Винаги прочитайте листовката преди употреба!

Активни съставки:
Занамивир 5 mg/ доза

Дозировка:
Винаги приемайте Реленца точно както Ви е казал Вашият лекар.
Реленца е лекарство под форма на прах, който се инхалира през устата в белите дробове чрез устройство за инхалиране Дискхалер (Diskhaler). Прахът се намира в гнездата на Ротадиск (Rotadisk) - диск от фолио, който се поставя в устройството Дискхалер. Лекарството от Ротадиска трябва да се инхалира само чрез устройството Дискхалер.
Не прилагайте Реленца при деца под 5 годишна възраст.

Лечение: 
Започнете да прилагате Реленца колкото е възможно по-скоро след поява на грипните симптоми: при възрастни до 48 часа след поява на симптомите при деца до 36 часа след поява на симптомите.. За възрастни и деца (на и над 5 години): обичайната дозировка е по 2 инхалации (2 гнезда) два пъти дневно за 5 дни.

Профилактика на грип:
-  за да се предпазите при болен в семейството ви, трябва да започнете приложение на Реленца колкото е възможно по-скоро след контакта с болния (до 36 часа).
   За възрастни и деца (на и над 5 години): обичайната дозировка е по 2 инхалации (2 гнезда) веднъж дневно за 10 дни
- при грипна епидемия в обществото, следвайте препоръките на Вашия лекар за това, кога да започнете приложение на Реленца.
  За възрастни и деца (на и над 5 години) препоръчителната дозировка е по 2 инхалации (2 гнезда) веднъж дневно за период до 28 дни.

Предупреждения:

Реленца не замества имунизацията срещу грип. Можете да бъдете имунизирани по всяко време, дори ако вече прилагате Реленца за профилактика на грип.

Необходимо е да обсъдите с Вашия лекар дали имате нужда да бъдете ваксинирани срещу грип.

Не приемайте Реленца ако сте алергични (свръхчувствителни) към занамивир,  лактоза или млечен протеин.

В много редки случаи Реленца може да причини реакция, включваща: стягане в гърлото и гърдите,затруднение в дишането. Ако почувствате някой от тези симптоми, докато приемате Реленца  спрете приложението и потърсете незабавно лекарска помощ.

Не прилагайте Реленца при деца под 5-годишна възраст.

Уведомете Вашия лекар преди да започнете да приемате Реленца, ако имате астмаили друго белодробно заболяване, причиняващо дихателни проблеми - например емфизем, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или хроничен бронхит.

Ако приемате инхалаторни лекарства за астма или други дихателни проблеми, продължавайте даги прилагате по обичайното време. Ако лекарят Ви е посъветвал да инхалирате Реленца по същото време както другото инхалаторно лекарство, приемайте инхалаторното лекарство няколко минути преди употребата на Реленца.Уверете се, че разполагате с лекарство за бързо облекчаване на пристъпи (напр. салбутамол), когато прилагате Реленца. В много редки случаи Реленца може да причини реакция, включваща: стягане в гърлото и гърдите затруднение в дишането.

Ако кърмите, ако сте бременна или е възможно да сте бременнауведомете Вашия лекар преди да започнете да приемате Реленца. Има ограничени данни за безопасността на Реленца при бременни жени. Въпреки че досега няма доказателства, че Реленца уврежда плода, Вашият лекар може да Ви посъветва да не прилагате лекарството по време на бременност.

Не трябва да кърмите докато приемате Реленца. Активното вещество (занамивир) може да премине в кърмата

 


Relenza (Zanamivir) 5 mg/доза, прах за инхалация се прилага за лечение на грип и профилактика по време на грипна епидемия. Реленца може да се прилага при възрастни и деца на и над 5 години.
Листовки / Файлове » Листовка за пациента