до -30% на продукти за женско здраве 
promotions

Поленов календар 2015

Поленовият календар дава информация за продължителността и интензитета на цъфтеж на най-важните алергизиращи растителни видове в България - сем.Брезови, сем.Житни, плевели и др. Поленовият календар дава ориентировъчна информация.

  ФЕВР. МАРТ АПРИЛ МАЙ ЮНИ ЮЛИ АВГ. СЕПТ. ОКТ.
Десетдневка 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

сем.Брезови

                                 
сем.Кипарисови                            
Ясен                                          
сем.Букови (дъб и бук)                                          
Липа                                            

сем.Житни

                     
сем.Копривови                          
сем.Щирови                                  
сем.Конопови                                                      
Пелин                                                      
Амброзия                                                      

♦ Ниска въздушна концентрация на полен  ♦ Умерена въздушна концентрация на полен  ♦ Висока въздушна концентрация на полен  ♦ Много висока въздушна концентрация на полен.

Таблицата е изготвена от Мариела Христова-Савова (биолог-палинолог).