Коледен магазин

Зависими ли сте от алкохола?

1.Колко често приемате напитка съдържаща алкохол?
 

 • Никога - 0 точки
 • Веднъж месечно или по-рядко – 1 точка
 • 2-4 пъти месечно – 2 точки
 • 2-3 пъти седмично – 3 точки
 • 4 и повече пъти седмично – 4 точки


2.Колко единици алкохол (1единица е равна на 10ml чист алкохол - 190ml бира, 85ml вино, 25ml концентрат) приемате в типичен ден, когато пиете?
 

 • 1-2 – 0 точки
 • 3-4 – 1 точка
 • 5-6 – 2 точки
 • 7-9 – 3 точки
 • 10+ - 4 точки


3. Колко често Ви се е случвало да изпиете 6 или повече единици алкохол (1единица е равна на 190ml бира, 85ml вино, 25ml концентрат), ако сте жена или 8 и повече единици, ако сте мъж по един повод през последната година?
 

 • Никога – 0 точки
 • Веднъж на няколко месеца – 1 точка
 • Веднъж месечно – 2 точки
 • Веднъж седмично – 3 точки
 • Дневно или почти ежедневно – 4 точки


4.Колко често през позледната година сте установявали, че не можете да спрете да пиете след като веднъж сте започнали?
 

 • Никога – 0 точки
 • Веднъж на няколко месеца – 1 точка
 • Веднъж месечно – 2 точки
 • Веднъж седмично – 3 точки
 • Дневно или почти ежедневно – 4 точки


5. Колко често през последната година сте се проваляли в неща, които естествено се очакват от Вас поради Вашето пиене?
 

 • Никога – 0 точки
 • Веднъж на няколко месеца – 1 точка
 • Веднъж месечно – 2 точки
 • Веднъж седмично – 3 точки
 • Дневно или почти ежедневно – 4 точки


6.Колко често през последната година сте се нуждаели от алкохолна напитка сутрин за започване на деня след алкохолно запиване?
 

 • Никога – 0 точки
 • Веднъж на няколко месеца – 1 точка
 • Веднъж месечно – 2 точки
 • Веднъж седмично – 3 точки
 • Дневно или почти ежедневно – 4 точки


7. Колко често през последната година сте имали чувство за вина или разкаяние след пиене?
 

 • Никога – 0 точки
 • Веднъж на няколко месеца – 1 точка
 • Веднъж месечно – 2 точки
 • Веднъж седмично – 3 точки
 • Дневно или почти ежедневно – 4 точки


8. Колко често през последната година сте били неспособни да си спомните какво се е случило предходната вечер поради това, че сте пили?

 • Никога – 0 точки
 • Веднъж на няколко месеца – 1 точка
 • Веднъж месечно – 2 точки
 • Веднъж седмично – 3 точки
 • Дневно или почти ежедневно – 4 точки


9. Случвало ли  се е Вие или някой друг да бъде наранен в резултат от Вашето пиене?

 • Не – 0 точки
 • Да, но не през последната година – 2 точки
 • Да, през последната година – 4 точки


10. Случвало ли се е близък или приятел, лекар или друг здравен специалист да бъде загрижен за Вашето пиене или да Ви е предлагал да спрете?

 • Не – 0 точки
 • Да, но не през последната година – 2 точки
 • Да, през последната година – 4 точки


Оценка:

0 -7 точки: По-нисък риск
8 - 15 точки: Нарастващ риск
16 - 19 точки: По-висок риск
20+ точки: Възможна зависимост


10 факта за алкохолната зависимост. 

Алтернативни средства за преодоляване на алкохолна зависимост.