Месец на витамините
promotions

Консултация с Бахов терапевт

Диагностицирането се извършва на базата на отрицателните душевни състояния, които преживява човек.

Необходимо е да се уточнят определени параметри в живота на личността:
– детство, семейна среда, професионална реализация – конфликти с родители, приятели, колеги
– интимни душевни преживявания
– връзки, раздели
– употреба на стимулиращи вещества
– вярвания, към които е фиксирана личността
– трудни житейски ситуации
– раздяла, развод, нова работа, преместване
– анализ върху езика на тялото
– стойка, походка, мимика, пантомимика, жестовe
– глас – естественост, престореност, съответен или несъответен на възрастта
– преобладаващи чувства и пр.
 
За установяване на диагнозата е съществено да се открие действащия принцип в основата, на който стои преобладаващото чувство:
– страх, загуба на контрол, тревожност, ужас, паника, шок
– самота, егоцентричност, нетърпеливост, резервираност
– изолация, слабоволие, омраза, завист, ревност, несигурност.
– отчаяние и апатия, безупречност, работохолизъм, комплексираност, твърдост, чувство за вина, душевен унес, безнадежност, самосъжаление
– несигурност, недоверие, обезкураженост, загуба, колебание, неустановеност
– отчужденост, липса на интерес, сънуване с отворени очи, фиксация в миналото, тъга, тотално изтощение, натрапливости, примиренчество
– загриженост, нетолерантност, егоизъм, самоотричане, свръх тревожност, твърдост, ригидност.
 
Достатъчни от 1 до 3 ясно изразени симптоми, за да се отнесем към дадената група.
 
За кого е подходящ всеки от цветовете на д-р Бах?