Продукти за имунитет до -35%
contacts
afya
Марки
Категории
Продукти Разширено

Сърцето през лятото

През лятото редица болести се обострят като например гастритът и язвата. Психиката ни също реа­гира. Хората са по-нервни, стре­сът нараства. Всички тези болести имат отношение към сърдечно-съдовата система и могат да са при­чина за високо кръвно налягане и инфаркт. Така че сезонът на лято­то е критичен. В горещините хора­та които не пият достатъчно вода се обезводняват и съществува по- висока вероятност от тромби в раз­лични участъци на сърдечно-съдо­вата система.Основните сърдечно-съдови проблеми през лятото включват:

Ритъмни нарушения на сърдечната дей­ност.

Напоследък в научните списания често се споменава за т. нар. HoLLiday Heart Syndrom - следпразничен сърдечен синдром. Независи­мо какво количество алкохол се употребява, много често след празници, отпуски и почив­ни дни се наблюдават ритъмни нарушения на сърдечната дейност. Те се изразяват в прис­тъпи или на ускорена сърдечна дейност или на аритмична сърдечна дейност, които са из­вестни още като предсърдно мъждене. Осо­беното е, че предсърдното мъждене не зави­си от количеството на консумирания алкохол. Понякога, дори от малки количества алкохол през лятото се получават тежки пристъпи от нарушен сърдечен ритъм.

Друго характерно през лятото е честата упо­треба на студени и газирани напитки.

Преминавайки през хранопровода, те драз­нят т.нар. синусов възел и също са причина за по-чести пристъпи от сърдечна тахикардия и нарушение на сърдечния ритъм.

Друг проблем през лятото е естествено ви­соката температура на въздуха.

Тогава, когато продължително време се на­лага оставането на слънце и излагане на го­рещините, е възможно отново да има ритъм­ни нарушения. Нарушава се и стойността на кръвното налягане. Започва т. нар. флуктуиращо кръвно налягане. В случай, че вече е такова, кръвното налягане започва да спада, да става по-ниско и тогава се стига до по-системни, контролни посещения при кардиолог. При хипертоници има случаи на много ниски стойности на кръвното налягане и съ­ответните оплаквания.

През лятото от значение е и начинът на об­личане.

При висока температура на въздуха през деня и сравнително по-ниска температура сутрин­та е редно да се съобразява начина на обли­чане, за да не се стига до случаи на прегря­ване. При прегряването може да се стигне до слънчев удар. Характерни симптоми на слън­чевия удар са силно главоболие, най-често пулсиращо главоболие с чувство за гадене, повръщане, виене на свят, значителна отпад­налост, а понякога и изгубване на съзнание.

Особено внимание на предпазването от сърдечно-съдови проблеми през лятото трябва да обърнат болните с хронични заболявания.

Особено рискова група са хипертониците. Те не трябва да остават продължително на слънце през деня, когато е най-горещо.

Продължителното гледане на телевизия, по­вече от 2 часа, особено при по-възрастните, влияе зле върху състоянието на сърдечно­съдовата система.

Превъзбужда се централната нервна система на организма. В резултат на това се заспи­ва трудно или сънят е неспокоен, накъсан от чести събуждания и естествено, на следва­щия ден, се чувства отпадналост.

С промяната на времето повечето хора сре­щат проблеми със съня.

Някои по цяла нощ се въртят в леглото, други спят повече от обикновено. Американски из­следователи обаче предупреждават, че лип­сата на достатъчно сън или прекаляването с него водят до сериозни проблеми със сър­цето. Резултатите от мащабно проучване по­казват, че хората, които страдат от безсъние, както и тези, които спят повече, са изложени на огромен риск от инфаркт, инсулт и сърдеч­на недостатъчност.

Учените са категорични - 7-8 часа са магиче­ските числа, когато говорим за сън. В тесто­вете участвали 3019 пациенти на възраст над 45 години. Те трябвало да попълнят дълъг въпросник за начина си на живот, на хранене и здравословното си състояние. Оказало се, че хората, които страдат от безсъние са изло­жени на 2 пъти по-голям риск от инфаркт или инсулт. Опасността от сърдечни проблеми е с 1.6 пъти по-голяма пък при тези, които обичат да мързелуват в леглото и прекарват в слад­ки сънища 9-10 часа на денонощие.

Сънят влияе на здравето на сърцето. Ето защо хората трябва да обръщат повече вни­мание на това. Безсънието често води до хиперактивност на нервната система, нарушен глюкозен толеранс, диабет, високо кръвно налягане и други подобни проблеми, които увреждат сърцето.

Сънливците пък често се оплакват от болки в гърдите. Те често имат висок холестерол, оплакват се от силна умора и се борят със затлъстяване и диабет. Регулирането на съня ще ни помогне да предотвратим някои смър­тоносни проблеми като инфаркт или инсулт.

При безсъние не трябва да се смята, че това се дължи на възрастта, стреса или лошото храносмилане.

От изключително значение за предпазване от сърдечно-съдови инциденти през топли­те месеци е т. нар. първична профилактика. В зависимост от възрастта и общото здраво­словно състояние на даден индивид се нала­гат и съответни грижи за здравето му през лятото.

По-възрастните индивиди, с изразена сър­дечна недостатъчност, трябва по-системно да се наблюдават от личния лекар, а ако трябва и от кардиолог. По-младите хора се налага да се съобразяват с начина на обличане, на хра­нене и ритъма на натоварване и почивка.

Пациенти, които са с високи стойности на кръвното налягане, през летния период не трябва в никакъв случай да забравят своите медикаменти, отивайки на почивка, излет и т.н. Хората, които поначало са с кардиологич­ни проблеми, в никакъв случай не трябва да си позволяват промяна в ритъма на започна­тия курс на лечение.

 

*Материалът е взет от списание Софарма клуб.

debit Възползвайте се от нашата система за онлайн разплащания
като плащате с дебитна или кредитна карта
debit Доставките на поръчките се извършват, чрез
куриерските услуги на Спиди АД