За Въпроси:  sales@afya-pharmacy.bg
UCB Ю Си Би ( UCB ) е глобална биофармацевтична компания, фокусирана върху тежките заболявания, която работи в над 40 страни. Усилията и са фокусирани върху две терапевтични области: Централна нервна система и Имунология.
Компанията Union Chimique Belge (UCB ) е основана в Брюксел, Белгия през 1928 г от Емануел Янсен с първоначален акцент върху промишлените химикали. Това е една от първите компании в света, която извлича амоняк от въглища.
Страници :
Страници :