За Въпроси:  sales@afya-pharmacy.bg
За Въпроси:  sales@afya-pharmacy.bg
Krka Крка ( KRKA ) е една от водещите генерични фармацевтични компании в Европа. Компанията предлага висококачествени, ефективни и безопасни продукти обхващащи повечето терапевтични области, конкурирайки се успешно с други компании в същия сектор.
Вече половин век KRKA успешно реализира стратегическите си цели и мисия.
Страници :
Страници :